Team Coaching

Omdrejningspunktet undervisning og coaching

TEAM Coaching

Er I kørt fast i teamet, er der interne konflikter både kollegialt og imod ledelsen og TEAM medlemmerne? Som coaches er vi ikke indblandet i konflikten, men kan være fri til at styre jer igennem den proces, der er nødvendig for at skabe et positivt handlekraftigt team.